Ledare: Dags för civilsamhället att ta plats vid bordet!

Charlotte Rydh

Sommarlovet har börjat och det är snart dags för semester för många. Det blir en välbehövlig återhämtning efter ytterligare ett halvår som inneburit fortsatt stora utmaningar för många organisationer att driva och finansiera sin verksamhet för att fullfölja sina ändamål.

För även om coronapandemins begränsningar blivit det nya normala, där många ser fördelar med att arbeta hemifrån och lyckats hitta nya former för att genomföra medlemsaktiviteter, sociala insatser och påverkansarbete slår pandemin fortsatt hårt mot stora grupper av människor i Sverige och utomlands. Tomas Carlström på Göteborgs Stadsmission beskriver en hård verklighet i sin krönika ”Att våga agera – även när frågorna är fler än svaren” i detta nummer av Patos. Pandemin har också blottlagt klyftorna inom såväl som mellan länder. Behoven runtom i världen ökar när demokratier utsätts för tryck, och civilsamhällets roll som demokratibärare blir än viktigare.

Behoven runtom i världen ökar när demokratier utsätts för tryck, och civilsamhällets roll som demokratibärare blir än viktigare.

Att civilsamhällets bredd av verksamheter med sina olika förutsättningar hamnade i skymundan under pandemins första månader och att de olika stödpaketen inte var utformade för ideella organisationers särart, var ett skäl till att vi på Giva Sverige tillsammans med andra paraplyorganisationer sjösatte projektet Nysta – civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt i juli 2020. Tack vare sex drivna teamledare och en ordförande som tillsammans engagerat mer än 1000 personer inom och utom civilsamhället kunde Nysta den 18 juni lansera över hundra konkreta politiska förslag för hur civilsamhället ska få en större och mer djupgående plats i det gemensamma samhällsbygget. Men i rapporten finns också råd till civilsamhället självt, vad behöver vi göra för att ideella organisationer ska få självklar plats vid borden och inte bli inbjudna med armbågen. Du hittar alla förslag och rapporter på nysta.nu

Förutom en katalog av viktiga, spännande och nytänkande förslag som nu måste tas vidare för att uppnå verklig förändring i samhället, är en av mina främsta reflektioner att Nysta visar på urkraften i samverkan och att samarbete inte måste formaliseras i en ny organisation – utan går att driva som ett nätverk eller projekt. Och att det är precis det civilsamhället behöver för att skapa ett tryck på politiker och beslutsfattare. Då krävs dock en öppenhet för att vi inte måste tycka lika i alla frågor eller stå enade bakom alla förslag. Styrkan är just bredden, de olika perspektiven och mångfalden. Om just det skriver Ulrika Stuart Hamilton på Famna i sin trendspaning ”Divide et impera – civilsamhällets akilleshäl”.

Nysta visar på urkraften i samverkan och att samarbete inte måste formaliseras i en ny organisation – utan går att driva som ett nätverk eller projekt.

För Giva Sveriges del är flera av förslagen naturliga att ta vidare inom ramen för vårt uppdrag, själva eller tillsammans med andra. Det gäller framför allt de förslag som tagits fram av teamen för AI och digitalisering samt Civilsamhällets förutsättningar.

Men vi har också en rad områden som inte lyfts fram i Nystas arbete och som är avgörande för vårt uppdrag att bidra till bättre förutsättningar för privat finansiering genom gåvor, bidrag och samarbeten för ett livskraftigt civilsamhälle. Här måste vi nu både bli mer delaktiga i dialoger med beslutsfattare och öka trycket på dem för att anpassa eller förändra lagstiftning och förutsättningar utifrån ideella organisationers särart. Detta gäller framför allt relevant granskning av ideella organisationer som lägger fokus på samhällsnytta i stället för administrativa kostnader, statligt matchningssystem av gåvor, anpassat regelverk för digital marknadskommunikation, ny betalningsinfrastruktur som tar hänsyn till givande samt lotterier som långsiktig finansieringsform för ideella organisationer.

Allt detta och lite till måste belysas, diskuteras och debatteras för att öka förståelsen för ideella organisationers verksamhetsmodeller och värna civilsamhällets möjligheter att säkra en bred finansiering som både engagerar givare och medborgare.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska en riktigt skön sommar. För att komma i stämning vill jag tipsa om att läsa detta nummers Helt hypotetiskt – om glass!

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige