Annica Johansson

Annica Johansson är sedan 2019 verksamhetschef för den ideella föreningen Effektfullt. De verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Innan Effektfullt var Annica under fem år effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder. Annica är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm.