Arvid Erlandsson

Föreläsning: ”Hur egenskaper hos givare, behövande, och insamlare tillsammans predicerar givande: En triadteori för att förstå mänskligt hjälpande”

Arvid kommer att tala om ”Charitable Triad Theory” som är en ny teori föreslagen av Cassandra Chapman (Docent i marknadsföring vid University of Queensland). Enligt denna teori är det viktigt att undersöka tre frågor (1) Vilka egenskaper har de människor som blir givare? (2) Vilka egenskaper hos de behövande motiverar givande mest? (3)  Vilka egenskaper har de insamlare (individer eller organisationer) som lyckas bäst?

Det finns mycket forskning om egenskaper hos givare, men klart mindre om egenskaper hos behövande och insamlare. Dessutom är vissa kombinationer av givare, behövande och insamlare extra effektiva, medan andra kombinationer är extra problematiska. Arvid kommer även att komma in på sin egen typologi om olika motiv som kan öka (eller minska) vårt givande.

Föreläsningen passar alla som vill få en lättillgänglig sammanfattning av den vetenskapliga forskningen om hjälpandets psykologi. Föreläsningen är nog extra relevant för de som jobbar med insamling, marknadsföring, och strategiarbete.

Om Arvid:
Arvid Erlandsson är docent i Psykologi vid Linköpings Universitet och medlem i forskargruppen JEDI-Lab. Ett av hans stora forskningsintressen är att undersöka hur individuella skillnader, situationsaspekter och psykologiska mekanismer påverkar mänskligt hjälpande.