Arvid Erlandsson

Föreläsning: Hur egenskaper och relationer mellan givare, mottagare och insamlare påverkar givandet

Arvids seminarium utgår från en ny teori kring vad som påverkar givande, ”Charitable Triad Theory” föreslagen av Cassandra Chapman, docent i marknadsföring vid University of Queensland. Enligt denna teori är det viktigt att undersöka tre frågor (1) Vilka egenskaper har de människor som blir givare? (2) Vilka egenskaper hos mottagarna motiverar givande mest? (3)  Vilka egenskaper har de insamlare (individer eller organisationer) som lyckas bäst?

Det finns mycket forskning om egenskaper hos givare, men klart mindre om egenskaper hos mottagare och fundraisers. Dessutom är vissa kombinationer av givare, mottagare och fundraisers extra effektiva, medan andra kombinationer är extra problematiska. Arvid kommer även beskriva den typologi han utvecklat om olika motiv som kan öka (eller minska) vårt givande.

Föreläsningen passar alla som vill få en lättillgänglig sammanfattning av den vetenskapliga forskningen om hjälpandets psykologi. Föreläsningen är extra relevant för de som jobbar med insamling, marknadsföring, och strategiarbete.

Om Arvid:
Arvid Erlandsson är docent i psykologi vid Linköpings universitet och medlem i forskargruppen JEDI-Lab. Ett av hans stora forskningsintressen är att undersöka hur individuella skillnader, situationsaspekter och psykologiska mekanismer påverkar mänskligt hjälpande.