Hur hanterar vi offentliga bidrag i den här rapporteringen?

Alla offentliga medel ska exkluderas från den här rapporteringen förutom under fråga 2 där ni rapporterar alla verksamhetsintäkter.