Ruth Brännvall

Ruth Brännvall är VD för Impact Invest och disputerad forskare inom ekonomi och företagande med sociala syften. Impact Invest startades i syfte att bygga kunskap och praktisk erfarenhet hur man kan finansiera och mobilisera mer resurser till entreprenörer som löser samhällsutmaningar. Drygt 1000 entreprenörer och organisationer har hittills fått möjlighet att växa tack vare Impact Invests support i rådgivning och kapitalanskaffning. Tillsammans med finansiärer både i Sverige och utomlands har de även utvecklat metoder för hur både social och ekonomisk avkastning kan mätas och stimuleras. Sedan 2022 har organisationen startat en alternativ investeringsfond för att vara med och bygga upp en social finansieringsmarknad i Sverige.
www.impactinvest.se