Rapporteringsperiod

All rapportering avser helåret 1 januari-31 december. Har ni brutet räkenskapsår rapporterar ni siffran för det räkenskapsår som slutar inom perioden. Det vill säga har ni brytning den 1 april 2021-mars 2022 är det siffror från det räkenskapsåret som ska inkluderas.