Helt hypotetiskt: Framtidens medarbetare

Helt hypotetiskt. Swish eller Klarna som enda betalsätt för all framtid, vilken väljer du? Du får åka tillbaka i tiden och ändra på en sak som påverkar din organisation, vad? Under den här vinjetten i Patos lyfter vi nya tankar och idéer genom att låta olika personer svara på en helt hypotetisk fråga. Formatet är kort och snabbt och som man frågar får man svar – alltså helt hypotetiskt.

Du får anställa vem du vill, vars kompetenser kommer vara avgörande för att ta er organisation in i framtiden. Vad har personen du väljer att anställa för kompetenser och egenskaper?

Angela Jones, verksamhetsansvarig på Spädbarnsfonden

Angela Jones

När jag funderade över detta tänkte jag på barn som ritar robotar som svar på frågan hur människor kommer se ut i framtiden – vi skulle nämligen behöva någon med tre huvuden och 18 armar ungefär, om man fick önska fritt. Vi är en liten organisation med fyra anställda som gör otroligt mycket olika saker. Vi som jobbar på Spädbarnsfonden har olika bakgrunder, vi är journalister, lärare och egenföretagare – det vi har gemensamt är att alla utvecklar nya egenskaper och professionella inriktningar eftersom vi ställer om till att fungera där verksamheten behöver den som bäst. Det är unikt för ideell sektor tycker jag, att folk har ett sånt driv i sitt arbete. Så vi behöver en anpassningsbar person, någon med entreprenörstänk som är mångfacetterad med stora säljegenskaper och kommunikationsförmåga. Sälj och kommunikation följer varandra ganska väl och funkar väldigt bra i insamlingssyfte för oss, speciellt då vår verksamhet kräver en känslig och väl avvägd kommunikation i alla lägen.

Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt

Benny Andersson

Jag brukar tänka att man kan lära sig det mesta, men vissa egenskaper kan vara grundläggande – som hur man förhåller sig till ny kunskap eller hur förändringsbenägen man är. Djurens Rätt har vissa mål som vi ska nå till 2030 eller senare, alltså på 10-15 års sikt, så vi behöver personer som går in och tänker långsiktigt och strategiskt. Personer som kan hålla en balans mellan att jobba kortsiktigt och samtidigt hålla fokus på horisonten och som inte borrar ner sig alltför djupt i hur det är prick nu. För pandemin har verkligen visat oss hur snabbt saker kan förändras och hur snabbt man då kan behöva ställa om. Det blir helt enkelt viktigare att man är adaptiv och strategisk och har framåtpepp när man kommer in i teamet. Under pandemin har vi ”on-boardat” 21 nya personer varav många har vi aldrig träffat på riktigt, de har helt enkelt fått komma in i jobbet på distans. Det sätter fingret på vilken typ av människor vi behöver när förutsättningarna för hur vi jobbar kan förändras så snabbt.

 

Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Kristina Sparreljung

Min övertygelse är att inte är bara en specifik kompetens eller egenskap behövs för att ta en verksamhet, organisation eller företag, till unika höjder.  Framgång i dagens komplexa och snabbrörliga värld kommer att avgöras av det samlade kapitalet av resurser i form av kompetens, erfarenhet, nyfikenhet, flexibilitet, vilja och ett drivande engagemang som gruppen har tillsammans. Förmågan till samarbete, tillit och öppenhet till kollegorna i alla olika grupper, projekt eller aktiviteter vi arbetar i kommer att vara avgörande att nå längre än andra. Självklart måste målet och tidplanen alltid vara tydligt för alla och vägen byggas tillsammans. Idag måste vi alla arbeta i ett läge av ”ständig förbättring och förändring” som det naturliga läget för en organisation att vara i.

Text: Ellinor Prawitz