Fråga juristen – Juridisk rådgivning

Giva Sverige har ett avtal med Appeal Advokatbyrå AB för juridisk konsultation till Giva Sveriges medlemmar.

För rådgivning gäller följande:

  • Rådgivningen lämnas per telefon utan kostnad för Giva Sveriges medlemmar.
  • Erbjudandet gäller de flesta civilrättsliga och förvaltningsrättsliga frågor, men med särskilt fokus på allmän affärsjuridik, arvsrätt, associationsrätt (med särskild kunskap inom stiftelsejuridik) och tvistemål (dvs. rättsprocesser, t.ex. i domstol).
  • Erbjudandet avser enklare telefonrådgivning avseende relativt lätt besvarade frågor. I den mån en fråga inte kan besvaras utan utredning eller mer omfattande genomgång än vad som kan ske vid ett telefonsamtal får ni som medlem besked om detta och har då möjlighet att anlita Advokatbyrån mot arvode.
  • Den fria medlemsrådgivningen omfattar 30 min/organisation och kalenderår.
  • Mer omfattande juridiskt biträde eller konsultation betalas enligt överenskommen taxa.
  • Alla kontakter avseende denna kostnadsfria rådgivning måste inledas per telefon eller mejl enligt nedan. Ni som medlem måste meddela att ni är medlem i Giva Sverige och önskar rådgivning.

Kontakt och öppettider

Giva Sverige-medlem kontaktar Appeal Advokatbyrå på telefonnummer 08-83 00 03 alternativt per mail på info@appealadvokat.se. Meddela att ni är medlem i Giva Sverige och önskar rådgivning. Det finns även ett kontaktformulär under ”kontakta oss” på www.appealadvokat.se.

Öppettider är 9-17 helgfria vardagar.

Vi vill tacka Appeal Advokatbyrå för detta generösa erbjudande som vi hoppas kan komma till nytta för våra medlemmar! Se vidare om företaget på www.appealadvokat.se