Att lyckas med företagssamarbeten

Syfte:
Den här utbildningen ger dig grunderna i hur insamlingsorganisationer kan samarbeta med företag på ett strategiskt och systematiskt sätt för att öka intäkterna genom bidrag och gåvor. Du får kunskap om olika former av företagssamarbeten och insamling från företag, hur man kopplar ihop organisationens syfte och värderingar med företagets affär och kärnvärden samt vilka interna strukturer och resurser som krävs.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som ansvarig för relationer, insamling och/eller samarbete med företag i din organisation.

Innehåll:
Vad är företagsinsamling och samarbete?
Trenderna inom företagsinsamling och samarbeten.
Grunderna för att lyckas med företagsinsamling.
Insamlingsmetoder för företag.
Hur arbetar man systematiskt med små och medelstora företag?
Att arbeta med strategiska partnerskap. Hur gör man? Vilka interna resurser behövs?
Viktiga juridiska och skattemässiga aspekter att ta hänsyn till.
Att förstå affärsmässiga kopplingar till ändamål och kommersiella och ändamålsmässiga drivkrafter.

Se FRIIs bokningsvillkor.

Föreläsare:

Moniqa Löfstedt har arbetat 15 år inom näringslivet i roller som informationschef, kundansvarig B2B och både operativ och strategisk ledare för stora verksamheter. Sedan 2013 har hon arbetat inom ideell sektor med att bygga upp verksamheter för företagsinsamling och partnerskap. Idag leder hon enheten Företag och stora givare inom Svenska Röda Korset.

Andreas Drufva har rört sig i gränslandet mellan ideellt och kommersiellt de senaste tio åren. Han har varit marknadschef på stiftelsen Friends, välgörenhetschef på Postkodlotteriet och agerat konsult till ideella organisationer som vill utveckla sina företagssamarbeten. Sedan 2 år tillbaka är Andreas marknadschef på Naturskyddsföreningen.

Kristina Lundqvist, auktoriserad skatterådgivare. Kristina har arbetat de senaste 10 åren som specialist på skattefrågor inom ideell sektor på PwC.  Hon har tidigare även arbetat med just ideell sektor på Skattemyndigheten.

Björn Stenvad har varit verksam i sponsringsbranschen sedan 2004 och har samarbetat med många rättighetsinnehavare och företag i arbetet med att utveckla effektfulla samarbeten. Han driver idag analysföretaget Upplevelseinstitutet och konsultbyrån Rättighetsbyrån.