Civilsamhällets Strategiforum – styrning och ekonomi för ideell sektor

Civilsamhällets strategiforum – styrning och ekonomi för ideell sektor. Foto: Johanna Lingaas Türk.

Välkommen till Sveriges första konferens om styrning och ledning ur ett strategiskt och finansiellt perspektiv utifrån den ideella sektorns särart.

Under dagen behandlas teman som investeringar och riskhantering, juridiska och skattemässiga aspekter för ideella föreningar och stiftelser, styrning i hybridorganisationer, den moderna finansfunktionen i ideell sektor och framtidens betalningslösningar. Allt med den ideella sektorns speciella förutsättningar i fokus. Du får lyssna på experter och diskutera med kollegor från andra ideella organisationer.

Konferensen vänder sig främst till dig som är generalsekreterare/motsvarande, ekonomichef, styrelseledamot eller arbetar strategiskt inom ekonomi, juridik, insamling eller IT men också till dig som i din yrkesroll arbetar med ideella organisationer och vill få en bättre insikt i sektorn.

Säkra din plats redan nu!

Konferensen arrangeras av Giva Sverige i samarbete med vår huvudpartner PwC och vår partner 21 Grams.

Läs mer om konferensen här