Diplomutbildning i CRM med SWEDMA

Sista minuten-pris för Giva Sveriges medlemmar

Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om CRM (Customer Relationship Management). Kursen löper över fyra dagar och innehåller både teori och praktiska fallstudier. Under handledning av branschens mest erfarna föreläsare kommer du att få de verktyg som krävs för att påbörja eller utveckla kundlojalitetsarbetet i ditt företag. Du får helt enkelt praktiska kunskaper som du direkt kan börja tillämpa i ditt CRM-arbete. Utöver dessa kunskaper kommer du att efter avklarad kurs även ha knutit värdefulla kontakter med en rad personer verksamma inom CRM.

Se hela innehållet här. För frågor eller mer information, kontakta direkt@swedma.se.