Grundkurs i insamling

Den här utbildningen vänder sig framför allt till dig som är relativt ny i rollen som insamlare eller som arbetat med en specifik del av insamling tidigare och nu vill få ett bredare perspektiv men också till dig som arbetar i en insamlingsorganisation och behöver en bredare förståelse för insamling av gåvor.

Kursen ger en introduktion till insamling av gåvor och syftar till att öka förståelsen för vad insamling är och hur det fungerar. Det är en blandning av teori, praktik, konkreta exempel och grupparbete. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna att anmäla sig till kursen.

Ur innehållet
– Grundläggande teori kring insamling av gåvor
– Insamling och givande i Sverige och internationellt
– Etiska frågeställningar och Giva Sveriges Kvalitetskod
– Olika kanaler för insamling av gåvor från privatpersoner
– Stora gåvor från privatpersoner, företag och organisationer
– Givarresan
– Givarkommunikation och givarvård
– Utvärdering och uppföljning.

Bokningsvillkor