Kommer blockkedjan förändra vär(l)den?

Blockchain

Varför undersöka Blockkedjan?

Digitaliseringens påverkan på samhälle och företag är omvälvande. Behovet av att möta denna förändring och ta tillvara på dess möjligheter är därför stort. Ny teknik, däribland Blockkedjeteknik, diskuteras allt mer men tillämpningarna är fortfarande i sin linda.

Behovet av säkra och enkla digitala informationskedjor och processer är större än någonsin samtidigt som blockkedjans potential fortfarande är otydlig. För insamlingsorganisationer kan blockkedjetekniken potentiellt vara ett stöd i att öka säkerhet och transparens i donationsförloppet eller som metod för att säkerställa att initiativ som genomförs lokalt får stöd i form av rätt infrastruktur och kontroll. ”Nyckeln till framgång är att se möjligheterna som tekniken skapar utan att låsa sig vid att efterlikna Bitcoin” säger Magnus Kempe Blockkedjeexpert hos Kairos Future.

Kairos Future erbjuder i samarbete med FRII, en workshopserie angående Blockkedjans potential för insamlingsorganisationer under hösten 2019. Datum kommer inom kort.