Medlemsfrukost – Hur skiljer sig organisationernas givare åt? (webbinarium)

lkommen på medlemsfrukost!

På Giva Sveriges frukostar tar vi alltid upp intressanta och aktuella ämnen och vi engagerar föreläsare från olika håll. Medlemsfrukosten är enbart öppen för medlemmar i Giva Sverige, och är alltid kostnadsfri.

När man talar om en organisations givarprofil så utgörs oftast referensgruppen av människor som inte alls skänker pengar. Detta gör att de flesta organisationers givarprofiler blir ganska lika varandra. Ett alternativt sätt att undersöka en givarprofil är att använda andra givare som referensgrupp. Med andra ord, hur skiljer sig människor som skänker till vår organisation från människor som skänker till andra organisationer?

Arvid Erlandsson kommer att presentera preliminärdata (insamlad hösten 2019) som kan visa på vilket sätt de 21 största svenska organisationernas givare skiljer sig från varandra.

Arvid Erlandsson disputerade i Psykologi vid Lund Universitet 2015 och har sedan dess forskat om beslutsfattande i hjälpsituationer vid Linköpings Universitet där han är en del av JEDI-Lab. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och 2017 fick han nationalkommittén i Psykologi’s pris till årets framstående yngre forskare. Arvids forskning berör olika frågor som kan kopplas till hjälpande, t.ex. Vilka typer av människor hjälper mer? I vilka situationer hjälper vi mer? Hur väljer vi då vi måste fördela resurser mellan olika hjälpprojekt? Hur bedömer vi människor som hjälper eller inte hjälper i olika situationer?

Webinaret börjar 8.30. Vi är klara ca 9.30.

Varmt välkommen!