FULLSATT! Penningtvättslagstiftningen får oväntade konsekvenser – hur hanterar vi balansen mellan riskhantering och demokrati?

Välkommen till riksdagsseminarium om penningtvättslagstiftningens oväntade konsekvenser och civilsamhällets rätt till bankkonto

Möjligheten att ha bankkonto är inte bara viktigt för privatpersoner i dagens digitaliserade värld, det är också avgörande för att föreningslivet och civilsamhället ska få verksamheter att fungera. Samtidigt måste bankerna öka kontrollen av alla sina kunder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, något som fått oväntade konsekvenser i frågan om ett finansiellt system som är tillgängligt för alla. Det blir ett demokratiskt dilemma.

Organisationers allmännyttiga verksamhet försvåras när bankerna vill riskminimera (de-risking) för att begränsa kriminella handlingar och därmed undvika stora böter. Går det att hitta balans mellan riskminimering och demokrati? Seminariet syftar till att öka kännedomen om penningtvättslagstiftningens oönskade konsekvenser och genom ett konstruktivt samtal mellan politiker och företrädare för finanssektorn och civilsamhället diskutera möjliga vägar framåt som både stärker allas tillgång till det finansiella systemet och stävjar bedrägerier och kriminalitet.

Medverkande:
Fredrik Ahlstedt, Riksdagsledamot, Moderaterna
Malin Björk, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Erik Blommé, Avdelningschef Penningtvättstillsyn, Finansinspektionen
Malin Danielsson, Riksdagsledamot, Liberalerna
Marcus Nohlberg, Docent i cybersäkerhet, Högskolan i Skövde
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
Bartosz Stroinski, ordförande Vi Unga

Obs! Legitimation behövs vid inträde.

Välkomna!
Helena Vilhelmsson, Centerpartiet, Fredrik Ahlstedt, Moderaterna och Malin Danielsson, Liberalerna