Giva Sverige söker praktikant till ht24

Giva Sverige söker praktikant till ht24 som är i slutfasen av sina studier i juridik, ekonomi, statsvetenskap eller kommunikation.

Giva Sverige, Fremia, Famna, Forum, Idéburna skolors riksförbund, Sveriges Stadsmissioner och Volontärbyrån är organisationer som på olika sätt arbetar för civilsamhället och idéburen sektor. Tillsammans representerar vi en mängd ideella medlemsorganisationer, verksamma inom flera olika områden. Det handlar om allt ifrån barns rättigheter, kvinnojoursverksamhet, omsorg och vård till skola, folkbildning, kooperation och mänskliga rättigheter.

Under flera år har vi bedrivit praktikprogram för studenter och nu söker vi dig som vill praktisera under höstterminen 2024. Hos oss får du en spännande praktikplats med insyn i flera organisationers arbete, med ett tydligt fokus på civilsamhällets bidrag till demokratin, välfärden och arbetsmarknaden. Praktikantuppgifterna är till stor del inriktade mot vårt arbete inom politisk påverkan, utredning och opinionsbildning.

Observera att rekryteringsprocessen är samordnad för samtliga organisationer och arbetsuppgifterna kan skilja sig beroende på vilken organisation du rekryteras till. Genom att skicka din ansökan till oss ansöker du till samtliga sju organisationer. Om du är intresserad av en specifik organisation kan du nämna detta i din ansökan.

Vem söker Giva Sverige?
– Du är i slutfasen av dina studier vid universitet/ högskola med samhällsvetenskaplig inriktning.
– Vi ser gärna att du studerar till jurist/ekonom/statsvetare/kommunikatör
– Du är nyfiken, driven och vill få möjlighet att forma din egen praktikperiod.
– Du har ett brett samhällsintresse och gärna ett intresse för civilsamhällesfrågor.

Information om praktiken:
När: HT 2024. Vi ser helst att du praktiserar hela terminen (20 veckor)
Var: Krukmakargatan 21, Stockholm
Ersättning: Praktiken är obetald
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till jessica.hagstrom@famna.org Skriv
PRAKTIKANSÖKAN i ämnesraden.
Deadline: Vi intervjuar fortlöpande. Sista ansökningsdag är 14 april.
Frågor: Skicka din fråga om praktikplatsen eller rekryteringsprocessen till jessica.hagstrom@famna.org

Sista ansökningsdag är 14 april 2024. Ansökan skickas till jessica.hagstrom@famna.org ange PRAKTIKANSÖKAN i ämnesraden.