Ny medlem: Zelmerlöw & Björkman Foundation

Vi välkomnar Zelmerlöw & Björkman Foundation och har ställt några frågor till Magdalena Jennstål som är generealsekreterare på organisationen.

Zelmerlöw & Björkman Foundation?

Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som grundades 2013 av artisten Måns Zelmerlöw och tennisspelaren Jonas Björkman med en vision om att göra utbildning tillgänglig för fler. Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, därför arbetar Zelmerlöw & Björkman Foundation outtröttligt för att ungdomar ska få gå i skolan och uppfylla sina framtidsdrömmar. Tillsammans med lokala partners identifierar vi ungdomar som lever i extrem utsatthet i Kenyanska slummen och ger dem en ny chans i livet. Vi erbjuder dem gymnasieutbildning, boende på internat, tillgång till vård och vidareutbildning i form av universitetsstipendium eller yrkesutbildning som leder hela vägen till arbete.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Från starten kom majoriteten av alla insamlade medel till stiftelsen från ett stort årligt event. Idag är vi huvudfinansiär till ett flertal verksamheter i Kenya som är beroende av intäkterna från oss. För att kunna säkra vår insamling på lång sikt och för att inte vara så sårbara när tex en pandemi kommer måste vi samla in medel från fler håll än event. Därför är Zelmerlöw Björkman Foundation i en tillväxtfas där vi breddar insamlingen och är i behov av att professionalisering för att öka givandet. Vi hoppas att Giva kan ge oss ett bredare nätverk inom branschen, vara ett stöd i att bolla olika utmaningar vi stöter på samt ge oss en högre trovärdighet hos givarna.