Ovärderlig draghjälp för en liten organisation

– #GivingTuesday betydde jättemycket för oss. Vi fick synas bland andra organisationer på webben på ett sätt som inte är möjligt för oss annars och vi märkte ökad aktivitet i sociala medier tack vare publiceringen genom #GivingTuesdaySweden.

Kickan Hagroos, projektkoordinator Teachers Across Borders, Sverige

Det säger Kickan Hagroos, som är projektkoordinator för Myanmarprojektet hos Teachers Across Borders i Sverige. Under #GivingTuesday samlade man in drygt 15 000 kronor, vilket är en ökning med 75% från förra året.

Attrahera nya volontärer
Teachers Across Borders består av lärare som helt volontärt åker till andra länder för att vidareutbilda lärare på plats. Man arbetar i tre projekt; Kenya, Kambodja och Myanmar. Organisationen har funnits länge internationellt och i Sverige sedan 10 år tillbaka, men man är ganska liten och okänd. Därför blev möjligheten att haka på #GivingTuesdaySweden en bra draghjälp i både insamlingsarbetet, men också för att bli mer kända och kunna attrahera nya lärarvolontärer.
Den viktigaste kanalen var Facebook.
-Vi som är engagerade i Teachers Across Borders i Sverige skapade privata evenemang på Facebook i samband med #GivingTuesdaySweden och det var så vi samlade in pengar, säger Kickan Hagroos. I år öppnade vi evenemangen på Black Friday.
-Vi var bättre förberedda i år. Vi hade gjort en manual och skrivit några förslag på texter som man kunde använda sig av för att skapa ett evenemang. Nästa år kommer vi också att ägna en del av vårt höstmöte med lärarvolontärerna till att gemensamt hjälpas åt att lägga upp evenemangen.

Bra värderingar
– Vi behöver prata mycket om vårt arbete, fortsätter Kickan Hagroos. Vi är en liten organisation och det är inte många som hört talas om oss. Sociala medier är superviktiga för att sprida vårt namn och det har #GivingTuesday verkligen hjälpt till med.
– Det kändes också rätt att ansluta sig till #GivingTuesday som rörelse med de värderingar som man står för, menar Kickan Hagroos. Vår organisation arbetar för att höja utbildningsnivån i några av de länder där billig, outbildad arbetskraft överutnyttjas på grund av den rika världens konsumtion. Vårt mål är att alla barn ska få en bra utbildning och gå klart skolan istället för att arbeta. Och #GivingTuesdays budskap står ju för att man skall fokusera på vad man kan ge och bidra med i samhället istället för vad man kan konsumera. Det ställer vi oss också helt bakom.

Helt beroende av gåvor
– Vi är sju lärare som åker till Myanmar i december för att vidareutbilda lokala lärare under en tvåveckorsperiod, säger Kickan Hagroos. Vi arbetar med lärarna så att de kan förbättra sin undervisning. I Myanmar reciterar till exempel fortfarande läraren och eleverna repeterar efter läraren i kör. Vi hjälper dem hitta metoder för en mer elevcentrerad undervisning som också passar för deras läromedel, som är helt statligt styrda.
Lärarna i Teachers Across Borders åker volontärt och man betalar sin resa själv. Man är helt beroende av gåvor och stöd för att kunna betala omkostnader i landet som transporter och tolkhjälp.

Text: Malin Ekelund