Ledare: Endast genuin samverkan kan skapa samhällsförändring

Charlotte Rydh

Temat för det här numret av Patos är samarbeten mellan företag och ideella organisationer. Vad är det för mekanismer som gör att ett samarbete mellan två så fundamentalt olika parter kan bli framgångsrikt? För mig trillade polletten ner på riktigt för några år sedan när jag lyssnade på ett panelsamtal på temat.

Ansvariga chefer från UNIQLO, AirBnb, Unilever och Nedbank berättade om hur de på ett strategiskt sätt utvecklar samarbeten med ideella organisationer, allt utifrån en tydlig koppling till affärsverksamheten. Och enligt dessa chefer pågår en förflyttning: från partnerskap till att skapa meningsfulla relationer för att nå gemensamma eller överlappande mål.

För det handlar inte om att köpa sig ”goodwill” genom att associera sig med en ideell organisation, det handlar inte om CSR som ett tillägg – eller fernissa – på den ordinarie verksamheten. Det handlar om att integrera olika hållbarhetsaspekter i produktion och leverans av produkter eller tjänster. Och det handlar inte längre om att göra detta som en isolerad enhet, utan företagen vill bedriva arbetet i samarbete med bland annat ideella organisationer. För det är först i samarbetet mellan olika parter som det kan bli verkliga effekter, oavsett om det rör bättre förutsättningar för lantbrukare, mindre miljöpåverkan eller förbättrad läskunnighet. I förlängningen effekter som påverkar företagens möjligheter att tjäna pengar.

För det är först i samarbetet mellan olika parter som det kan bli verkliga effekter, oavsett om det rör bättre förutsättningar för lantbrukare, mindre miljöpåverkan eller förbättrad läskunnighet.

Men ofta har vi i ideell sektor, liksom i universitetsvärlden och kultursektorn, fel utgångspunkt när vi ska förhålla oss till företag som finansiärer. Två vanliga förhållningssätt är att företag ”borde” ge pengar till ideella organisationer, eller att företagen får ett ”värde” av att synas ihop med oss i ideell sektor. Och så utformar vi erbjudanden utifrån detta. Dessa tankar är ofta baserade på att företagen har ”mycket” pengar eller att de sysslar med ”sämre” saker än vi.

Företag ska inte ge bort pengar
Om företag inte ska ge bort pengar, hur kommer det sig då att så många organisationer ändå försöker få pengar från dem? För att ett samarbete ska vara intressant måste det vara relevant för båda parter. Organisationens verksamhet eller ändamål måste ligga i linje med företagets affärsverksamhet och målsättningar. Och detsamma gäller för organisationen. Vi vill ju samarbeta med företag som delar organisationens värderingar och målsättningar.

Det här förhållningssättet ger helt andra möjligheter för organisationer; genom att själva först ha koll på vad vi vill uppnå, och tänkt igenom hur vi samarbetar med företag, kan vi också vara tydliga med hur just vår organisation kan bidra, vilken kunskap vi har och på vilka sätt effekter och resultat bör mätas. Det blir ett helt annat utgångsläge att gå in i ett samarbete där relevansen för både organisationen och företaget är hög. Dessutom ökar faktiskt också sannolikheten för pengar till organisationen!

Men lika mycket som ideella organisationer behöver ha en tydlig målsättning för sina samarbeten med företag, lika mycket behöver fortfarande de flesta företag utveckla sin förmåga att gå in i ett samarbete med en vilja att ta emot kunskap från organisationen och på det sättet tillsammans skapa förutsättningar och målsättningar för samarbetet.

Dessa förhållningssätt blir ännu viktigare när vi nu ser att företagens bidrag till ideella organisationer minskar, i spåren av coronapandemin. För att nedgången inte ska fortsätta, och företagen ska våga investera i samarbeten med ideella organisationer – trots tuffare tider – krävs att vi gör vår hemläxa.

För att nedgången inte ska fortsätta, och företagen ska våga investera i samarbeten med ideella organisationer – trots tuffare tider – krävs att vi gör vår hemläxa.

Minskade intäkter från företag i pandemins spår
Företagens gåvor och bidrag till ideell sektor har legat på omkring 1 miljard kronor sedan 2013. Vår rapport ”Givandet i siffror 2020” som lanserades igår visar dock en nedgång i intäkter från näringslivet, då företagens gåvor och bidrag minskar 12 procent jämfört med 2019. Det är framför allt de största organisationerna som står för nedgången. I övrigt är företagens bidrag stabila, eller till och med ökande.

Att intäkterna från företags gåvor och bidrag totalt skulle minska under 2020 var väntat då många företag har drabbats hårt av pandemin och behövt minska sina åtaganden snabbt. Samtidigt vittnar organisationer om att det parallellt har uppstått ett ökat engagemang från de företag som har haft möjlighet att gå in i nya samarbeten eller stödja organisationer, vilket är uppmuntrande för framtiden.

Samtidigt vittnar organisationer om att det parallellt har uppstått ett ökat engagemang.

Artiklarna i detta nummer av Patos belyser på olika sätt möjligheter men också utmaningar i samverkan mellan ideella organisationer och företag. Oavsett vad du tycker om företagens roll som världsförbättrare idag, hoppas vi att det bidrar till nya tankar och inspiration för hur ni tillsammans kan möta båda små och stora samhällsutmaningar – för utan genuin samverkan över gränser kommer vi inte att lyckas!

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige