Vad händer med givandet? – lägesbild december 2022

Det ökade givandet under 2022 från allmänheten och företag ser ut att stanna av under december. Det visar en ny rapport från Giva Sverige. Rapporten visar också att trenden för Swish-givande förstärks samtidigt som det är svårare för organisationerna att få regelbundna gåvor.

Majoriteten av Giva Sveriges medlemsorganisationer ser ett oförändrat givande under november och början av december i jämförelse med samma period under 2021, både från allmänheten och från företag. Andelarna som uppger ökat respektive minskat givande är lika stora, oavsett om det gäller företag eller allmänheten. Företagens gåvor och bidrag verkar dock vara mer stabilt i jämförelse med 2021 än allmänhetens givande.

Trots ett bättre utfall än förväntat är organisationerna fortsatt pessimistiska i sin prognos för hela december. Det visar att det finns en fortsatt stor oro för ett minskat givande när den ekonomiska pressen ökar på hushållen, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige

Swish-gåvorna ökar, regelbundna gåvor minskar
Rapporten ger också indikationer på att sättet att ge förändras. Trenden för Swish-givande har förstärkts ytterligare, samtidigt som det finns tendenser till att det är svårare att både attrahera och behålla regelbundna givare.

Även om många svenskar fortsatt är generösa och vill ge, får vi genom den här undersökningen signaler om att det är färre som vågar binda upp sig för regelbundet givande på samma sätt som tidigare, när de inte har full kontroll över hur stora deras utgifter för el och räntor kommer att bli, understryker Charlotte Rydh.

Om rapporten
Enkät till organisationer som är medlemmar i Giva Sverige. Enkäten gick ut till 155 medlemsorganisationer, varav 69 organisationer har svarat. Svarsgruppen är representativ jämfört med Giva Sveriges alla medlemsorganisationer vad gäller ändamål och storlek på insamling. Enkäten genomfördes under perioden 7 – 12 december 2022.

Läs hela rapporten här!