#GivingTuesday – en folkrörelse i en ny tid

Nyss hemkommen från IFC i Holland, en av världens största konferenser för att stötta social förändring, i år på temat ”Together we can” är jag uppfylld av den positiva kraft som uppstår när många människor samlas för att bidra till att göra världen bättre i stort och smått.

Charlotte Rydh, FRII. Foto: Katarina Harling
Charlotte Rydh, FRII. Foto: Katarina Harling

IFC är en konferens om ”fundraising”, insamling av gåvor, som samlar drygt 1 000 personer från hela världen. Men det är väl inte social förändring, det är ju att tigga om pengar?! Jo, att be om gåvor är att skapa förutsättningar för samhällsförändring. Utan brett engagemang och gåvor från människor är det svårt att uppnå förändring på djupet och bredden.

Det kan komma pengar och resurser från offentlig sektor till sociala innovationssatsningar, det kan investeras i nya idéer och sociala entreprenörer från banker och företag, det kan finnas filantroper som gör till sin livsgärning att satsa enorma summor pengar på att lösa samhällsutmaningar som just de tycker är viktiga. Men utan kunskap om hur vi mobiliserar det breda engagemanget bland människor för ändamål som kan bidra till förbättring i världen kommer inte social förändring att uppstå.

#GivingTuesday är ett utmärkt exempel på att det idag är möjligt att skapa globala gräsrotsrörelser på kort tid. Det som 2012 startade i USA med tanken att mobilisera människor att göra goda handlingar har idag vuxit till en global gräsrotsrörelse i 150 länder. Asha Curran, som var med och startade #GivingTuesday, beskriver #GivingTuesday som en plattform för generositet och innovation. Detta är en folkrörelse för en ny tid. Det är kraften i de många människornas engagemang som driver #GivingTuesday.

Frågan är om vi – i ideell sektor såväl som bland politiker och beslutsfattare – är redo för denna nya form av engagemang. Är vi redo för de nya strukturerna där makten baseras på gemenskap, bygger på delning och öppenhet och inte drivs av ledare utan av andra som jag själv? Kan vi lyfta blicken och se att #GivingTuesday inte handlar om att en enskild organisation får ytterligare ett tillfälle att kommunicera med sina målgrupper? Eller att ett företag får en chans att marknadsföra sitt sociala engagemang? Tvärtom, det handlar om att vi tillsammans kan mobilisera engagemang och resurser.

I Sverige är FRII facilitator för att bidra till att #GivingTuesday blir en folkrörelse även här och vi gör det genom #GivingTuesdaySweden.
#GivingTuesday är en plattform för att ge oss var och en möjlighet att göra en god handling, och uppmuntra andra att göra detsamma. Det är en plattform för generositet och innovation.
I år är #GivingTuesday den 27 november och du, dina släktingar, kollegor, grannar, barnens skolkompisar, lärare och precis vem som helst kan vara med i en global folkrörelse för en ny tid!

//Charlotte Rydh, generalsekreterare FRII