Fortsatt stabilt givande från allmänheten men tecken på nedgång

Kvartalsstatistiken för det regelbundna givandet i Sverige visar att antalet gåvor sjunker samtidigt som genomsnittsgåvan fortsätter stiga. Det är ett tecken på att den sämre konjunkturen börjar påverka givandet men visar också att de givare som kan ökar sina gåvobelopp. Prognosen om ökat stöd från företagen under 2023 är nu också betydligt lägre än i början av året.

Rapporten ”Nyckeltal för gåvor Q2 2023” sammanställer och visar statistik över regelbundna gåvor, engångsgåvor och övriga gåvor från allmänheten till medlemmar hos Giva Sverige. Genom att visa sammanslagna resultat från de senaste tre åren kan utvecklingen under det senaste kvartalet jämföras med samma kvartal tidigare år.

Givandet är stabilt men det finns varningstecken 
För första kvartalet 2023 hade den vikande konjunkturen inte ännu gjort tydliga avtryck i ett minskat givande från allmänheten. Sedan dess har det ekonomiska läget för hushållen fortsatt försämrats och även om givandet är stabilt kan tydligare negativa effekter på givandet nu anas. Det är framför allt antalet regelbunda gåvor som sjunker något under andra kvartalet efter att under ett år ha legat på en platå.

I den senaste undersökning om allmänhetens givande som Giva Sverige genomför i januari varje år uppgav färre att de gett under de senaste sex månaderna, men de som ger fortsätter att öka sitt givande. Samma tendens går att skönja i kvartalsrapporten där snittgåvan ökar samtidigt som antalet gåvor per organisation minskar. De som redan ger, ger alltså mer. Ökningen av snittgåvan har dock troligtvis fler orsaker, till exempel förbättrad kommunikation om möjligheten till skattereduktion för vissa ändamål vid gåvor över 200 kronor och minst 2000 kronor per år.

Lägre tilltro till ökat stöd från företag och stiftelser
Konjunktureffekten syns tydligare i prognosen för 2023 för olika givarkategorier. I början av året var förhoppningen stor att företagens engagemang och stöd skulle fortsätta efter rekordåret 2022 då företagens bidrag till Giva Sveriges medlemsorganisationer ökade med 69% (från Givandet i siffror 2022). Den uppdaterade prognosen ett halvår in i 2023 visar att fyra av tio organisationer nu tror på ökat givande från allmänheten, medan två av tio organisationer sänkt sin prognos för gåvor och bidrag från företag från en ökning till att vara oförändrat.

Om rapporten ”Nyckeltal för gåvor”
I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor (kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels för Q2 2023, dels som en längre tidsserie från Q2 2021. 44 organisationer har meddelat sin statistik under Q1 varav 33 organisationer har bidragit med statistik i varje kvartal från Q2 2021 fram till Q2 2023.

Länk till gåvostatistiken för Q2 2023
Länk till alla rapporter från Giva Sverige

Mer information och kontakt

Mårten Palmefors, senior analytiker
marten@givasverige.se, 08-677 30 97

Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93