Glassindex når den högsta nivån sedan 2005

Idag lanseras den 10-årsjubilerande rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” av Giva Sverige och PwC. Rapporten vittnar om ett Sverige och ett svenskt civilsamhälle som står inför stora utmaningar i form av en stagnerande ekonomi, skakigt geopolitiskt läge och nedskärningar i offentlig finansiering men det finns samtidigt optimism och ljuspunkter.

Grundläggande principer för offentlig bidragsgivning som legat fast under lång tid håller nu på att förändras. Det innebär att osäkerheten om offentlig finansiering ökar för delar av civilsamhället.

Näringslivet förutspås få en mer betydande roll
Samtidigt som statlig finansiering ses som något alltmer osäkert, kliver näringslivet fram som möjlig part för långsiktig finansiering av civilsamhället. Nya regelverk på EU-nivå som avkräver företag större satsningar på hållbarhet där rapportering om miljömässig och social påverkan i princip jämställs med finansiella resultat. Detta kan leda till ny och fördjupad samverkan mellan ideella organisationer och näringsliv. En social kapitalmarknad är också under framväxt som ser till långsiktiga samhällseffekter.

”Med nya möjligheter för samverkan med näringslivet är det viktigt att ideella organisationer utvecklar mer avancerade strategier för hur samarbeten ska utformas. Det innebär att organisationerna behöver kunna analysera resultat och effekter men det blir också allt viktigare att identifiera risker och etablera principer för samarbeten och val av företag, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige

Glassindex når all-time-high
Medborgaren fortsätter vara den största finansiären av civilsamhället som medlem, volontär och givare. Rapporten visar att det ideella arbetet fortsatt är brett och stabilt men att mer tillfälliga engagemang efterfrågas. Trots ett pressat kostnadsläge är givandet stabilt och glassindex, som mäter allmänhetens givande i relation till konsumtionen av glass och sötsaker, når sin högsta nivå sedan 2005.   

”Sedan 2013 har det varit tydligt att medborgaren, som genom kriser och samhällsförändringar utgjort en källa för engagemang och intäkter, är en resurs som måste förvaltas. Därför blir en viktig rekommendation till civilsamhället att i sina strategier för långsiktigt engagemang analysera flera olika sätt att organisera verksamheten för att fånga, styra och utveckla det ideella engagemanget och öppna upp för nya former för givande, säger Johan Sverker, senior rådgivare, PwC.

Klicka här för att ta del av rapporten!

Läs kortversionen av rapporten här!