Svenskarnas givande ökar över tid – men minskar jämfört med rekordåret 2022

Idag lanseras rapporten Givandet i siffror 2023. Den visar att givandet till ideella organisationer uppgick till 11,5 miljarder, en minskning jämfört med rekordåret 2022. Sett över tid är det färre svenskar ger, men de som gör det ger mer än tidigare – och allt fler testamenterar till goda ändamål.

Branschorganisationen för tryggt givande; Giva Sverige, lanserar idag sin årliga rapport över svenskarnas givande till ideella organisationer. Under 2023 uppgick de totala insamlade medlen för Giva Sveriges medlemmar till 11,5 miljarder kronor. Det är en minskning med 12 procent från 2022 då givandet nådde rekordnivåer i Sverige – främst med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Sett ur ett längre perspektiv är dock svenska folkets givande i absoluta tal fortsatt på rekordhöga nivåer, och jämfört med 2021 har givandet ökat med 18 procent.

– Stora händelser som påverkat givandet under året är främst jordbävningen i Syrien och Turkiet samt det ökade hjälpbehovet i Israel och Palestina. Även givandet till förmån för Ukraina har fortsatt varit stort, men inte i närheten av de nivåer som uppnåddes under 2022, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Färre ger mer – och företagens gåvor minskar
Även gåvor från allmänheten minskar jämfört med rekordåret 2022 men ökar med 10 procent jämfört med 2021 och uppgår till totalt 7,4 miljarder kronor. Antalet svenskar som skänker pengar till ideella organisationer minskar dock över tid. 2016 uppgav två tredjedelar av den vuxna befolkningen att de skänker pengar, jämfört med hälften 2023. Att det totala givandet från allmänheten ändå ökar beror på att de som fortsatt skänker pengar ger högre belopp.

– Det fanns en stor osäkerhet inför 2023. Inflation med efterföljande räntehöjningar har gjort att hushållens konsumtionsförmåga har minskat betydligt, Med facit i hand kan vi se att allmänhetens gåvor står sig relativt starkt givet förutsättningarna, medan företagens givande är 37 procent lägre än 2022 och tillbaka på samma nivå som det legat på sedan 2013, säger Charlotte Rydh.

Fler testamenterar till goda ändamål
En gåvokategori som ökar jämfört med 2022 är testamenten, där insamlade medel ökar med 15 procent från 2022; till totalt 1,9 miljarder kronor. Liksom tidigare år är det ändamålen Forskning och Djur som får störst andel av de testamenterade värdena. En av de medlemsorganisationer som sett en ökning av testamentesgåvor är Min Stora Dag.

– Vi ser tydligt hur allt fler väljer att låta sin sista önskan bli att uppfylla önskningar och sprida glädje för de barn som kämpar med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Vad man väljer att efterlämna varierar, från fastigheter och konst till kontanter och värdepapper. Varje gåva gör verklig skillnad och gör vårt arbete möjligt, säger Jennifer McShane, generalsekreterare för Min Stora Dag.

UR RAPPORTEN GIVANDET I SIFFROR 2023:

Topp 10: Organisationerna med mest intäkter via testamenten 2023
(2022 års placering inom parentes)
1. Cancerfonden (1)
2. Hjärt-Lungfonden (2)
3. Läkare Utan Gränser (4)
4. Barncancerfonden (3)
5. Stockholms Stadsmission (8)
6. Hjärnfonden (6)
7. Min Stora Dag (59)
8. Sjöräddningssällskapet (15)
9. Rädda Barnen (10)
10. Skåne Stadsmission (48)

Topp 10: Organisationer med störst insamling av gåvor och bidrag 2023
(2022 års summa inom parentes)
1. Cancerfonden: 1012 Mkr (975)
2. Läkare Utan Gränser: 951 Mkr (651)
3. UNICEF Sverige: 669 Mkr (1197)
4. Sverige för UNHCR: 587 Mkr (1830)
5. Svenska Röda Korset: 523 Mkr (852)
6. Hjärt-Lungfonden: 480 Mkr (446)
7. Rädda Barnen: 465 Mkr (712)
8. Barncancerfonden: 462 Mkr (423)
9. SOS Barnbyar: 366 Mkr (376)
10. Läkarmissionen: 357 Mkr (282)

Topp 3: Ändamålen som genererade mest insamlade medel 2023
1. Barn och unga
2. Forskning
3. Humanitärt bistånd

Ladda ner hela rapporten här

LADDA NER INFOGRAFIK HÄR

Om rapporten
Till grund för rapporten Givandet i siffror 2023 ligger Giva Sveriges medlemsorganisationers egenrapporterade statistik för insamlade medel (finansiering från gåvor, bidrag och samarbeten) från den privata sektorn. Rapporteringen har gjorts under perioden 27 mars – 10 maj 2023 och antal rapporterande medlemsorganisationer är 189.

Mer information
För mer information och för att komma i kontakt med Giva Sveriges medlemsorganisationer, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97