Nordisk undersökning visar att svenskar vill skänka till fler ändamål än sina nordiska grannar

Nordic Donor Survey är en ny undersökning om givandet i de nordiska länderna producerad av Giva Sverige tillsammans med motsvarande organisationer i Danmark, Finland och Norge. Undersökningen, som gjordes i början av 2024, visar att svenska och norska givare framför allt gav till internationell hjälpverksamhet medan danska och finska givare i större utsträckning fokuserade på stödverksamhet i det egna landet. Svenska givare sticker ut i Norden genom att de vill ge pengar till många olika typer av ändamål och att de i högre grad får information via brev.

Rapporten Nordic Donor Survey bygger på en gemensam undersökning som skickats ut till 1000 personer i vart och ett av de fyra nordiska länderna med hjälp av undersökningsföretaget YouGov, och med stöd från Vipps Mobilepay. Den tydligaste slutsatsen är att givandet i Sverige, Norge och Danmark till stor del liknar varandra. I dessa tre länder uppger runt 6 av 10 i allmänheten att de ger åtminstone då och då till ideella organisationer. I Finland uppger endast 4 av 10 att de ger till ideella organisationer och dessutom ger de finska givarna till andra typer av ändamål.

Även om det finns mindre skillnader mellan Sverige, Norge och Danmark är det tydligt att givarmönster i dessa länder följer varandra, framför allt med ett stort fokus på att vilja hjälpa utsatta i omvärlden. I Finland är givande inte lika väletablerat i befolkningen, och det är ett betydligt större fokus bland de som ger på att hjälpa till i det egna landet.

En slutsats kan vara att Finlands mer utsatta geografiska position och tidvis svåra ekonomiska läge, har gjort att invånarna i större omfattning först och främst fokuserar på sin egna behov och i andra hand den egna befolkningens trygghet, medan de övriga nordiska ländernas givare till större del känner att de har kunnat fokusera på att engagera sig i oroligheter i omvärlden, säger Mårten Palmefors, senior analytiker, Giva Sverige.

Gåvor via mobilen vanligaste betalningslösningen vid givande
Undersökningen visar att ge kläder eller produkter är det enskilt vanligaste sättet att engagera sig i alla de fyra länderna, men pengagåvor är vanligare om man adderar de olika sätt det går att göra det på, som gåva via mobil, till bankkonto eller via autogiro. Att ge via mobilen var det vanligaste sättet att ge pengar bland svenskarna, tätt följt av månadsgivande och att sätta in på bankkontot. Norrmän sticker ut med att fler uppger att de är månadsgivare, medan givande via mobil är än vanligare i Danmark. I Finland är det istället fortfarande att ge pengar till en insamlingsbössa som är vanligast.

Postala utskick, fortsatt en viktig kanal för kommunikation med givare 
I enkäten fick allmänheten också svara på hur de hade fått reda på att ett hjälpbehov fanns innan de bestämde sig för att ge en gåva. Oavsett land uppger de flesta att sociala medier är kanalen för information, tätt följt av från vänner och bekanta och via nyheterna. Det visar på betydelsen för en organisation att få igång samtalet i media om vilket hjälpbehov som finns, och att allmänheten sedan vet vart de ska vända sig för att kunna engagera sig.

Jämfört med de andra nordiska länderna har svenska givare i högre grad fått information via utskickade brev från organisationerna, vilket visar att postala utskick fortsatt är ett viktigt sätt att kommunicera på för svenska organisationer, påpekar Mårten Palmefors.

På frågan om vilka ändamål en kommer att skänka till framöver sticker svenskar ut genom att nämna betydligt fler alternativ än andra nordbor. Det är alltså tydligt att svenska folket har ett stort engagemang som sträcker sig över ett brett fält av ändamål.

Läs hela rapporten här

Om undersökningen

  • Genomförd av YouGov på uppdrag från Giva Sverige, ISOBRO Danmark, Fundraising Norge och VaLa Finland.
  • Undersökningen genomfördes mellan den 22 januari 2024 och den 31 januari 2024.
  • Undersökningen har inkluderat något över 1000 respondenter (18 år och äldre) i varje land och har en felmarginal på +/- 3 procent.