Premiär för civilsamhällesarena i Almedalen

#civsamarenan i Almedalen

Under årets Almedalsvecka är det premiär för en ny arena för civilsamhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, står som huvudarrangör tillsammans med Giva Sverige och flera andra organisationer inom civilsamhället.

Civilsamhällesarenan äger rum 4–5 juli i Donnerska huset mitt i centrala Visby, ett stenkast ifrån själva Almedalsparken. Under två dagar bjuds det på samtal, föreläsningar, debatter och mingel där civilsamhälles roll i samhället står i fokus.

Totalt tio civilsamhällesorganisationer tillsammans med MUCF arrangerar sammanlagt 16 evenemang, inom ämnen som civilsamhällets arbete i kris, demokratiutveckling, internmoms, hur det civila försvaret behöver stärkas, antirasism i ungdomsrörelsen, hot och hat mot civilsamhället och idéburen välfärd. Flera tongivande politiker och företrädare från civilsamhället kommer att medverka.

– Genom det här samarbetet skapar vi utrymme för civilsamhället att tillsammans med politiker och andra aktörer diskutera avgörande frågor och vrida och vända på lösningarna. Almedalen är en demokratiarena där civilsamhället måste ha en stark röst, och därför känns det här samarbetet extra viktigt. Våra organisationer bidrar till demokrati, välfärd och innovation och nu vill vi tillsammans göra plats för frågor som rör våra förutsättningar att verka och utvecklas, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

På tisdagen är Giva Sverige med och arrangerar seminariet ”Civilsamhället, politiken och partierna – vad kan vi vänta nästa mandatperiod?”.

– Vi vet att civilsamhället är uppskattat av politikerna. Det pratas ofta om att civilsamhället ska inkluderas, att bidrag ska öka och att villkoren ska vara goda. Vid det här seminariet kommer vi att presentera hur det ser ut i praktiken, och ta reda på vad partierna vill med civilsamhällespolitiken under nästa mandatperiod, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Organisationerna som arrangerar Civilsamhällesarenan är: Civos, Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, LSU, MUCF, NOD, Sensus, Studieförbunden i samverkan, Svenska Röda Korset och Volontärbyrån.

Alla seminarier som arrangeras inom ramen för Civilsamhällesarenan finns med i Almedalsveckans officiella program. Hela Civilsamhällesarenan kommer att webbsändas och kan också följas via #civsamarenan i sociala medier. På MUCF:s webbplats finns all information om Civilsamhällesarenan.