Nya insikter ska öka givandet

Ulf Berlin, Silver, Charlotte Rydh, Giva Sverige, Erik Eneker och Ola Hilltorp, Odyssey Ulf Berlin, Silver, Charlotte Rydh, Giva Sverige, Erik Eneker och Ola Hilltorp, Odyssey

Tidigare i år inledde Giva Sverige ett samarbete med varumärkesbyrån Silver och Brand Tech-bolaget Odyssey som möjliggör för medlemsorganisationer att delta i en gemensam givar- och varumärkestracking. Den första trackingen är nu genomförd, och har bidragit till flera nya insikter för de organisationer som varit med.

– Insikter kring givandets mekanismer är avgörande för våra medlemsorganisationer för att kunna öka givandet och använda sina begränsade resurser på rätt sätt. Tidigare har många av våra medlemmar inte haft råd att skaffa sig de nödvändiga insikterna, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Insikter kring givandets mekanismer är avgörande för våra medlemsorganisationer.

Givartrackingen är en varumärkesstudie som ger insikter om målgruppers behov, drivkrafter och beteenden inom givande som kan användas som ett underlag för en varumärkes- och kommunikationsstrategi. I och med att studien genomförs för flera givarorganisationer gemensamt kan kostnaderna hållas nere. Men till skillnad från traditionella omnibus-studier får varje organisation som deltar djupgående insikter kring just sin organisation.

– Det här är en del i Silvers mission att demokratisera insikter. Det är avgörande för framgångsrik strategi och med dagens teknik och möjligheter går det att göra insikter tillgängliga även för mindre aktörer, säger Ulf Berlin, chefsstrateg på Silver.

Upplägg som ska fungera kostnadsmässigt för många
Silver hade i ett tidigare uppdrag tagit fram en metodik för att mäta givandets mekanismer och tyckte att detta borde komma fler givarorganisationer till godo, men märkte snabbt att få av organisationerna hade råd med egna undersökningar. Silver kontaktade Giva Sverige och tillsammans med Odyssey utvecklades ett undersökningsupplägg som även små organisationer hade råd med.

Silver och Odyssey har inte tagit betalt för att utveckla undersökningen och gör ingen vinst på trackingen.

– Vi ser det som en fantastisk möjlighet att kunna bidra till organisationer som gör gott för sin omvärld. Vi vill ge dem samma kvalitet på leveransen som stora kunder. De får en rapport och presentation och vi ger dem även tillgång till vår dash board där de själva kan bearbeta datan, säger Erik Eneker, ansvarig för varumärkesmätningnar på Odyssey

Nya insikter för Bröstcancerförbundet
Bröstcancerförbundet är en av de medlemsorganisationer som var med i den första omgången. Sara Wretblad Carreras, chef för kommunikation och insamling, är nöjd med utfallet. När hon klev på sitt nya jobb 2019 hade organisationen nyligen gjort en rebranding och samtidigt bytt namn från Bröstcancerföreningarnas Riksförbund till Bröstcancerförbundet. De uttalade målen var att öka varumärkeskännedomen, att öka insamlingen och att stärka expertrollen.

– Vi jobbade hårt med att synas, i egna och förtjänade kanaler och med en always on-strategi i sociala medier. Som mätverktyg hade vi intäkterna från insamlingen och våra egna medlemsenkäter, men vi saknade kunskap om vår kännedom och hur varumärket uppfattas. När Giva Sverige drog i gång arbetet med givartrackingen såg vi det som en fantastisk möjlighet för oss som liten organisation att kunna ta del av data och analys vi inte kunnat investera i tidigare, säger Sara Wretblad Carreras.

Sara Wretblad Carreras

Bröstcancerförbundet med sitt rosa band förväxlas ibland med Cancerfondens rosa band, på gott och ont. Med resultaten från givartrackingen fick man nya insikter om varumärket.

– Det var som julafton när jag öppnade dash boarden. Vi hade hög kännedom och fina resultat på de parametrar som är kopplade till våra mål, vi ses som en välkomnande och inkluderande organisation med stor kunskap. Det var precis vad vi behövde för att veta att de satsningar vi gjort fallit väl ut, och kunna fortsätta investera i rätt typ av kommunikation, säger Sara Wretblad Carreras.

Det var som julafton när jag öppnade dash boarden.

Även på Giva Sverige har man fått nya insikter om givande, på en övergripande nivå.

– Det är helt klart att de som vill ge är fler till antalet än de som faktiskt ger inom många målgrupper, framför allt unga. Utmaningen är att nå fram till de nya målgrupperna i kanaler där de vill ge och att hitta nya modeller för givandet som passar dem, säger Charlotte Rydh. Här kan insikterna från givartrackingen bidra till att hitta nya möjligheter.

I den första omgången av studien var 20 organisationer med, och under våren har övergripande insikter presenterats på några av Giva Sveriges medlemsfrukostar. Nästa omgång av givartrackingen genomförs i höst.