Tryggt givande – kvalitetsmärkning för ordinarie medlemmar

Logotypen ovan är skyddad med vattenstämpel. Tryggt givande ägs av Giva Sverige.

Nu lanserar Giva Sverige – branschorganisationen för tryggt givande – en ny logotyp som kvalitetsmärkning för insamlingsorganisationer som är ordinarie medlemmar i Giva Sverige.

I och med att vi under årsmötet 2019 bytte namn till Giva Sverige har vi också tagit fram en ny logotyp – Tryggt givande – för de medlemmar som vill visa att de följer alla delar i Kvalitetskoden. Märkningen Tryggt givande är en möjlighet att visa sina givare och andra intressenter att organisationen står för kvalitet och professionalitet och att ni bedriver insamling på ett tryggt, etiskt och transparent sätt. Den kan också användas i syfte att visa på medlemskap i Giva Sverige.

Tryggt givande kan endast användas av ordinarie medlemmar i Giva Sverige, och endast av de som uppfyller alla krav i Kvalitetskoden. Läs mer om Kvalitetskoden här. Att använda Tryggt givande är helt frivilligt och upp till varje medlem. Medlem får inte låta någon annan använda av logotypen.

För mer information eller för att beställa logotypen kontakta Emelie Morén på emelie@givasverige.se. Du måste uppge vilken medlemsorganisation du tillhör.