Tryggt givande – ny logotyp för ordinarie medlemmar

Logotypen ovan är skyddad med vattenstämpel. Tryggt givande ägs av Giva Sverige.

Nu lanserar Giva Sverige – branschorganisationen för tryggt givande, en ny logotyp för insamlingsorganisationer som har medlemskap i Giva Sverige.

I och med att vi under årsmötet 2019 bytte namn har vi också tagit fram en ny logotyp – Tryggt givande. Loggan Tryggt givande är en möjlighet att visa sina givare att ni som insamlingsorganisation står för kvalitet och professionalitet och att ni bedriver insamling på ett tryggt, etiskt och transparent sätt. Den kan också användas i syfte att visa på medlemskap i Giva Sverige.

Tryggt givande kan endast användas av ordinarie medlemmar i Giva Sverige, och endast av de som uppfyller alla krav i Kvalitetskoden. Läs mer om Kvalitetskoden här. Att använda Tryggt givande är helt frivilligt och upp till varje medlem. Medlem får inte låta någon annan använda av logotypen.

För mer information eller för att beställa logotypen kontakta Liv Bolmgren på liv@givasverige.se. Du måste uppge vilken medlemsorganisation du tillhör.