Tryggt givande registrerat som kollektivmärke

I samband med Giva Sveriges namnbyte som beslutades under Årsmötet 2019 togs även en ny logotyp fram – Tryggt givande – som endast kan ges ut till ordinarie medlemmar i Giva Sverige. Nu är Tryggt givande även registrerat som ett kollektivmärke.

Tryggt givande är ett registrerat varumärke som ägs av Giva Sverige och blev den 21 januari 2020 även registrerat som ett kollektivmärke hos Patent och registreringsverket. Registreringen som kollektivmärke innebär att det finns särskilda föreskrifter och kriterier som ska uppfyllas för användning av märket. Giva Sverige beslutar om vilka kriterier som ska uppfyllas för användning av Tryggt givande och är den enda aktören som har rätt att ge ut märkningen. PRV’s beskrivning av kollektiv- garanti- och kontrollmärken hittar du här. Tryggt givande är en kvalitetsmärkning för insamlingsorganisationer som kan beställas och användas under de förutsättningarna att organisationen är ordinarie medlem i Giva Sverige och kan visa att alla kraven i Kvalitetskoden uppfylls. Giva Sverige kan även dra tillbaka märkningen om det visar sig att organisationen inte längre uppfyller alla kraven i Kvalitetskoden eller när organisationen går ur som medlem.

Tryggt givande är en möjlighet att visa sina givare och andra intressenter att organisationen står för kvalitet och professionalitet och att insamlingen bedrivs på ett tryggt, etiskt och transparent sätt. Den kan också användas i syfte att visa på medlemskap i Giva Sverige. Läs mer om Tryggt givande och Kvalitetskoden här.

För mer information eller för att beställa logotypen kontakta Liv Bolmgren på liv@givasverige.se.