Patos Nr 1 2018 –
om Effektmätning

Detta nummer av Patos spinner helt på temat effekt. Att mäta, rapportera och visa på effekten av det arbete man gör.
Det handlar, som Charlotte Rydh skriver i sin ledare, om att göra både gott och rätt!

Nedan kan du ta del av sex fördjupande artiklar på temat effekt.

Trevlig läsning!