Charlotte Rydh leder utredning för att stärka ungas engagemang

Den 10 oktober presenterade socialminister Jakob Forssmed en ny utredning om ungas insatser i civilsamhället samt den särskilda utredaren Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige.

Socialminister Jacob Forssmed inledde med att understryka att vi behöver mer hopp i tillvaron och några som representerar det hoppet är alla unga som engagerar sig ideellt för ett bättre samhälle, till exempel som ledare eller tränare i någon förening eller som är med och ställer upp i organisationer som stöttar människor i utsatthet. Många gånger görs dock insatserna i det tysta trots att de förtjänar att uppmärksammas bättre. Därför tillsätter regeringen nu en utredning om hur ungas insatser i civilsamhället kan uppmärksammas och stärkas för att skapa förstärkta incitament för unga att engagera sig.

Det ideella arbetet är en bärande del inom det svenska civilsamhället och ett engagemang har stor betydelse för människors hälsa, utveckling och behov av gemenskap. Samtidigt finns en tendens att andelen av befolkningen som är medlemmar i en förening minskar. Samhället behöver därför bli bättre på att uppmärksamma och synliggöra det engagemang och de insatser som unga gör i olika civilsamhällesorganisationer men också stärka ungas möjlighet och vilja att ta på sig ledaruppdrag. Det finns redan olika sätt där ideella insatser i det civila samhället uppmärksammas och erkänns men syftet med ett offentligt erkännande av just unga är att skapa incitament för och uppmuntra unga att engagera sig mer. Tanken är att ett offentligt erkännande kan motivera och bidra till ett ökat ideellt engagemang bland unga både i och utanför det traditionella föreningslivet. Ett offentligt erkännande av engagemang i civilsamhället kan även stärka ungas sociala inkludering, möjligheter att bygga nätverk och skapa kontakter inför framtida arbetsliv eller studier.

Under pressträffen underströk Jakob Forssmed föreningslivets funktion som demokratiskola för unga som en av de mest betydelsefulla faktorerna till varför det finns ett behov av att värna det engagemang som finns och stärka incitament för unga att engagera sig. Utredningens uppgift är därför att föreslå hur en ordning för ett offentligt erkännande av ungas insatser i civilsamhället kan utformas så att fler i samhället ser värdet av ett frivilligt engagemang.

”Jag är mycket glad och hedrad att få ta mig an det här uppdraget för jag har genom åren insett hur stor betydelse mitt eget engagemang i tonåren och under studietiden har haft både för mig personligen och för att förstå civilsamhällets viktiga roll i samhället. Ungas engagemang i sitt lokalsamhälle eller för världen behövs nu mer än någonsin och då måste det även värderas brett av arbetsgivare, skola och andra aktörer men också av unga själva, säger Charlotte Rydh.”

Utredningen ska redovisa sina förslag i augusti 2024.

Här kan du se pressträffen i sin helhet.