Antal fysiska personer

Det är givetvis bra för statistiska ändamål att uppgifterna är så exakta som möjligt gällande antal fysiska personer som gett gåvorna. Därför prioriterar vi att ta med den data ni faktiskt har tillgång till. Om data är otillgänglig och det då är omöjligt att bryta ut antal givare så kan ni bortse från att räkna in dessa i frågan där vi ber er redovisa antal givare.