Åsa Wikforss

 

Onsdagens avslutningsföreläsning: ”Demokratin i postsanningens tid”

Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda. Hur hänger de två kriserna samman? Föreläsningen reder ut sambandet mellan kunskapen och demokratin och granskar hur den nya tidens propaganda används för att underminera det demokratiska samhället. Vad bör vi vara uppmärksamma på? Hur kan vi bäst skydda demokratin och varför spelar det roll?

Om Åsa:
Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Sedan 2019 leder hon ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram om kunskapsmotstånd, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Hon är författare till boken ”Alternativa fakta” och aktuell med boken ”Därför Demokrati”. Hon är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och i Svenska Akademien.