Filip Wijkström

Filip Wijkström - Talare på Civilsamhällets Strategiforum 2019

Filip Wijkström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm där han byggt upp verksamheten vid Stockholm Center for Civil Society Studies. Han har varit gästprofessor vid Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola och sedan början av 1990-talet forskar han och undervisar om civilsamhällets idéburna organisationer. Filip har genomfört ett flertal studier finansierade av organisationslivet och medverkar regelbundet i sektorns egna utbildningar och konferenser. Den ideella sektorn (2002) samt Civilsamhället i samhällskontraktet (2012) är hans mest kända böcker på svenska.