Försäljning av produkter

Intäkter från försäljning av fysiska produkter (t ex armband, julkort el lik.) ska inte räknas med i insamlade medel.