Ska jag räkna med gåvor som kommer från Robur fonder?

Nej, gåvor som inkommer till er från Robur fonder ska inte räknas med i nyckeltalsrapporteringen.