Hannah Kroksson

Hannah, generalsekreterare på LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, kommer medverka i den inledande diskussionen Sex månader med corona-pandemin – hur engagerar vi människor nu?

Hannah Engagerar sig särskilt för inkluderande och demokratisk organisering, tillgänglighet och olika former av partnerskap. Hannah har varit en av de drivande personerna bakom NOD, stödorganet för dialog mellan civilsamhället och regeringen. Nyligen blev hon utsedd att leda Nystas arbete för demokratiutveckling i spåren av Corona.