Hur och när lämnar vi kontrolluppgifter?

Ni som godkänd gåvomottagare är skyldiga att lämna kontrolluppgifter på alla de gåvor som har getts om minst 200 kr vid ett och samma tillfälle. Kontrolluppgifter kan lämnas fr o m 5 december 2019 och senast 31 januari 2020. Kontrolluppgifterna lämnas precis som andra vanliga t ex löneuppgifter. Det ska gå att lämna kontrolluppgifter på precis samma sätt som under förra perioden för skattereduktion, dvs i en samlad fil. Det finns också möjlighet att lämna kontrolluppgifter på enskilda blanketter för varje gåva.

Ni ska lämnar kontrolluppgifter enligt KU65. Inför detta kan ni läsa Teknisk beskrivning (SKV 260).
Har ni tekniska frågor om att lämna kontrolluppgifter hör ni av er till den tekniska supporten som finns i den tekniska beskrivningen.

Det finns också en testtjänst för att se om er fil är kompatibel med Skatteverkets system.
Prenumerera på Skatteverkets nyhetsbrev om kontrolluppgifter för att få uppdateringar.