Jag är änkeman och har två söner som är gifta. Båda ska ärva mina tillgångar efter mig. Kan jag göra så att det blir enskild egendom och inte tas upp för delning vid en eventuell skilsmässa?

Ja, du kan skriva ett testamente där du förordnar om att det dina söner ärver efter dig ska vara deras enskilda egendom. Glöm inte att ange att även avkastningen av och substitut till sådan egendom också ska vara deras enskilda egendom. Det betyder i praktiken att om de t.ex. säljer aktier de har ärvt och istället köper något annat så blir även den nya egendomen enskild.