Jag är ensamstående med tre barn. Har de rätt att ärva mitt hus eller kan jag testamentera det till en god vän om jag vill?

Dina barn har rätt till en viss del av arvet efter dig, denna del kallas laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Du kan testamentera huset till en god vän, men vid arvskiftet tar man marknadsvärdet på allt i dödsboet och räknar ut hur stora barnens arvslotter är. Då ser man också laglotternas storlek. Om ditt förordnande om huset inkräktar på barnens laglotter måste den som erhåller huset lösa ut barnens laglotter alternativt avstå från huset. Det kan ju dock finnas annan egendom i dödsboet som täcker upp laglotterna. I ditt testamente kan du bestämma om ett eller flera av barnen endast ska erhålla sin/a laglott/er.