Jag och min make vill att våra gemensamma barn ska ärva en slant som enskild egendom. Måste vi anlita en jurist för att upprätta testamente?

Nej, det behöver ni inte. Men om ni känner er osäkra bör ni ta hjälp av en jurist. Skriv att det barnen erhåller ska vara deras enskilda egendom. Skriv också att även avkastningen av och substitut till sådan egendom ska vara enskild. Det innebär att t.ex. avkastning vid försäljning och/eller utdelning också blir barnens enskilda egendom.