Jag och min sambo har ett inbördes testamente. Vi vill att allt ska tillfalla den andre när en av oss dör, d.v.s. pengar, lösöre, värdepapper m.m. I testamentet har vi skrivit ”den av oss, som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt”. Räcker det så?

Ja, det räcker gott med det ni skrivit, då ärver ni varandra full ut. Om ni har barn/får barn behöver ni endast reglera laglotten. När ni skriver att ni ärver varandra med fri förfoganderätt så innebär det att det ska hända något med den först avlidnes andel när den efterlevande av er går bort. Vill ni göra ett förtydligande kan ni lägga till ”efter bådas vårt frånfälle ska kvarlåtenskapen fördelas enligt lag”. Då räknar man ut den kvot som den efterlevande ärvde med fri förfoganderätt och samma kvot går till den först avlidnes arvingar. Mellan gifta finns redan en sådan regel enligt lag.