Jag tänkte författa mitt testamente och undrar om mina väninnor som båda har fyllt 60 år kan bevittna det, eller är de för gamla?

Nej, åldern har ingen betydelse så länge dina vittnen är över 15 år och förstår innebörden av vittnesmeningen (de behöver dock inte se innehållet i testamentet). Det går med andra ord utmärkt att dina väninnor bevittnar testamentet.