Jessica Carragher Wallner

Föreläsning: ”Att  lära sig navigera och möta det okända – blir det en fråga om ”do or die”?”

Om Jessica:
Jessica Carragher Wallner är Excutive Director på PwC Sverige och hon sitter med i PwC´s globala team för ledarskap och strategi. Jessica arbetar med framtidsbaserande frågor internationellt såväl som nationellt för privat, offentlig och ideell sektor. Därutöver leder hon ett managementprogram för ledare från den offentliga sektorn. Scenarioplanering och annan typ av utforskande av det okända och mer osäkra är det som står högst upp på listan för många idag efter pandemi och ökad oro i omvärlden – det har Jessica arbetat med sedan 2008.