Jessica Carragher Wallner

Föreläsning: Att lära sig navigera och möta det okända – blir det en fråga om ”do or die”?

Jessica hjälper oss att gör en utblick i omvärlden och tar med omvärlden och dess kontext in i framtiden. Ämnen som vi kommer att beröra är digitaliseringens och ledarskapets fantastiska kontext – globalt till lokalt. Vilka möjligheter kan vi se och vilka utmaningar kan detta generera i? Jessica kommer även att prata om ledarskapet i förändring och vad som krävs av framtidens organisationer. Förutom detta blir det en hel del tips, trix, medskick och tankar.

Om Jessica:
Jessica Carragher Wallner är Excutive Director på PwC Sverige och hon sitter med i PwCs globala team för ledarskap och strategi. Jessica arbetar med framtidsbaserande frågor internationellt såväl som nationellt för privat, offentlig och ideell sektor. Därutöver leder hon ett managementprogram för ledare från den offentliga sektorn. Scenarioplanering och annan typ av utforskande av det okända och mer osäkra är det som står högst upp på listan för många idag efter pandemi och ökad oro i omvärlden – det har Jessica arbetat med sedan 2008.