Linda Wijkström

Linda Wijkström är affärsansvarig på ECPAT Sverige där hon bland annat projektleder finans- och telekomkoalitioner, två nätverk mellan näringslivet, polisen och ECPAT.  Linda har tidigare under tio års tid varit generalsekreterare samt kommersiellt ansvarig för damelitfotbollen i Sverige. Hon har med sina uppdrag bidragit till ökade resultat i intresse och intäkter.  Hon har lång erfarenhet av och stort engagemang i frågor som rör samverkan mellan ideell sektor och näringsliv.