Maja Frankel

Maja Frankel är generalsekreterare på stiftelsen Friends. Hon har arbetat med barnrättsfrågor och socialt entreprenörskap sedan tjugo år tillbaks. Maja har bland annat arbetat på svenska Unicef, skrivit boken ”Vår förbannande rätt” om FN barnkonvention och grundat och lett Ashoka Norden – som är världens ledande organisation för socialt entreprenörskap. Hon har också drivit egna sociala företag med fokus på utbildning & process-ledning inom barn- och ungas rättigheter och rätt till inflytande. Maja har de senaste åren varit aktiv i förutsättningarna för det civila samhällets innovationskraft: bland annat genom styrelseuppdrag i olika sektorer samt som expert och bedömare hos Vinnovas sociala innovationsprogram.