Mårten Palmefors

Föreläsning: När ska du lyssna på givaren för att utveckla organisationen – och när ska du låta bli

Om du arbetar på en insamlingsorganisation, oavsett om du till exempel arbetar på kommunikationsavdelningen, utformar nya idéer och produkter eller sitter i ledningsgruppen, jobbar du i slutändan mot samma mål som alla dina kollegor; att behålla befintliga givare och samtidigt rekrytera nya. Men resan för en givare innan och efter att den börjat ge är lång och kantas av en mängd beröringspunkter med din organisation som alla kan påverka bilden givaren har; via reklam, produkterbjudande eller upplevelsen av att vara givare till din organisation.

För att utveckla alla dessa beröringspunkter finns det en mängd olika möjligheter att lyssna på givaren, till exempel genom att låta dem bedöma din kommunikation eller att vara med och utveckla nya idéer och erbjudanden. Men när ska man ta till olika metoder och vad är fördelen och nackdelen med dem? Och vad för generella slutsatser finns det som du inte behöver betala för att veta? Det här kommer Mårten att ge sin bild utav utifrån sin erfarenhet inom kundinsiktsbranschen.

Seminariet har ambitionen att ge en holistisk bild av arbetet med kund/givarinsikter och en övergripande beskrivning av olika tillgängliga metoder och arbetssätt och vad man kan få ut av dem. Förhoppningen är att både du som är helt ny på att fundera på hur man kan använda sig av givarens åsikter och du som redan har arbetat med olika aspekter av det ska kunna få med sig nya idéer om hur ni kan utnyttja den enorma kraft som finns i väl utnyttjade givarinsikter.

Om Mårten:
Mårten Palmefors är senior analytiker på Giva Sverige där han sedan hösten 2022 arbetar med att sammanställa och utveckla Giva Sveriges statistikinsamling och rapporter. Innan rollen på Giva Sverige kommer Mårten från kundinsiktsföretaget Nepa, där han i en roll som Senior marketing scientist och R&D har arbetat med att utveckla Nepas övergripande metoder för att leverera insikter till sina kunder, samt haft analysansvar i mer komplexa kundprojekt inom marknadsföringsoptimering, kundupplevelse och produktinnovation.