Måste testamentet vara skriftligt? Låt säga att jag signerar med E-legitimation, och vittnena gör detsamma, är det giltigt då?

Enligt formkrav i lagen så är det endast skriftligt testamente samt fysiskt undertecknande av testator och vittnen som gäller. Det enda undantaget är s.k. nödtestamente, som upprättas i en nödsituation.