Mikael Elinder

Bakgrund: Mikael Elinder är docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och affilierad med Institutet för näringslivsforskning (IFN). Mikael har bla forskat om frågor kring arv, altruism, väljarbeteende och ojämlikhet. Hans forskning har tvärvetenskapliga inslag och han leder för närvarande projektet ”Arv, altruism och välgörenhet” som syftar till att öka förståelsen för vilka drivkrafter som ligger bakom givande till välgörenhet.