Om min biologiske son avlider före mig, kan jag då göra mina barnbarn – som vi inte har någon kontakt med – arvslösa och istället testamentera till någon annan?

Din son, liksom hans barn, har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är halva arvslotten, d.v.s. 50% av din totala kvarlåtenskap. Resterande 50% kan du fördela som du själv vill, genom att skriva ett testamente. I testamentet kan du även skriva att du helst ser att barnbarnen inte begär ut sin laglott. Men det är alltid upp till mottagaren om de vill godkänna ett sådant testamente eller inte.